top of page

Privacyverklaring

Eva Pantelakis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eva Pantelakis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Eva Pantelakis verstrekt. Eva Pantelakis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

  • Aantekeningen van intake gesprek en tijdens coaching sessies

 

Waarom Eva Pantelakis gegevens nodig heeft

Eva Pantelakis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Eva Pantelakis uw persoonsgegevens gebruiken ik het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coachende dienstverlening.

 

Hoe lang Eva Pantelakis gegevens bewaart

 

Eva Pantelakis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht worden gegevens ten behoeve van dossiervorming opgeslagen om de coachende dienstverlening te kunnen aanbieden. Na afloop van een dergelijk traject wordt gestreefd naar het minimaliseren van de hoeveelheid verzamelde data.

 

Delen met anderen

 

Eva Pantelakis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

 

Op de website van Eva Pantelakis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eva Pantelakis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

 

Eva Pantelakis maakt gebruik van Google Analytics via G-suite om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties en Eva Pantelakis bij Google zofekresultaatpagina’s zijn. G-suite handelt conform de geldende AVG en UAVG bepalingen en dit treft u tevens aan in het privacy beleid van G-suite. De gegevens worden zodoende zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk verwerkt.

 

Uw rechten

 

Wilt u inzage in de gegevens die Eva Pantelakis van u verwerkt? Of heeft u vragen over uw gegevens of over hoe Eva Pantelakis de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met info@zoooeva.nl.

 

Beveiligen

 

Eva Pantelakis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eva Pantelakis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van coachende dienstverlening zijn passend beveiligd en zijn slechts inzichtelijk voor de coach.

 

1 september 2022

Groningen

bottom of page